El pH de l'aigua a Girona

El pH de l'aigua

El pH de l'aigua és un dels paràmetres més importants a tenir en compte ja que ens indica l’acidesa de l'aigua i influeix directament en que la piscina estigui en bones condicions per el bany. 

En una piscina s'ha de mantenir ajustat entre els valors recomanats de 7,2 i 7,6.
Aquest nivell, a més de conservar la instal·lació en condicions òptimes, és l'ideal per la pell i ulls dels banyistes.

No és convenient tenir el pH desajustat ja que si és superior a 7,6 el desinfectant perd afectivitat i es poden formar incrustacions a la instal·lació.
En el cas de ser inferior a 7,2 es poden produir corrosions a les parts metàl·liques de la instal·lació.
Així mateix pot apareixer irritació als ulls dels banyistes.
Per mantenir el pH entre els valors màxim i mínim recomanats cal analitzar-lo periòdicament i actuar en cas necessari.
Si el pH és superior a 7,6 s'ha d'afegir un producte minorador del pH.
I, en cas contrari, si el valor és inferior a 7,2 cal afegir un producte incrementador del pH.

Carrer de Canet d'Adri, 2 

17007 - Girona

Mantingui el pH de la piscina a nivells òptims